Silah Nasıl Alınır

Bireysel kullanıcılar için iki silah alma yöntemi vardır.
A-) Mkek'den silah almak;

Bilgi için tıklayınız http://www.mkek.gov.tr/foSilahSatis.aspx
B-) Başkasının adına ruhsatlı olan silahı almak;

Alacak kişinin ikamet ettiği bölgenin bağlı bulunduğu yetkili polis veya jandarma birliğine satacak kişiyle birlikte karşılıklı dilekçe verilerek,silahın devri için müsade istenir.

Yetkili birimin gerekli tahkikatları sonucu düzenlenecek noter istek belgesiyle silahın devri, asıl kişiler veya vekilleriyle noterde yapılır,düzenlenen hibe sözleşmesi aynı yetkili birime teslim edilerek ruhsat kartının basılması,eski ruhsat kartının görevli memura teslim edilmesi yenisinin alınmasıyla devir işlemi tamamlanmış olur.